08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Hade själv en lyckad skilsmässa

Pappaombudsmannen Arne Wirén är en f.d. journalist och debattör som såg orättvisorna mot papporna och som nu arbetar på heltid som juridiskt ombud i vårdnadstvister. Han var rådgivare åt regeringens pappagrupp i mitten av 90-talet och en av dem som drev fram den revidering av föräldrabalken 1998 som skulle göra frånskilda mammor och pappor lika viktiga för sina barn.

– Jag har upplevt hur en skilsmässa bör vara, säger han. Jag blev ensamstående pappa när min son var 20 månader, men hade turen att ha varit gift med en klok kvinna som förstod att jag var lika viktig för honom som hon var. Vi hade gemensam vårdnad, han bodde veckovis hos oss båda, och vi undvek att på något som helst sätt dra in honom i vår konflikt. Jag skulle önska att alla frånskilda föräldrar, och framför allt deras barn, fick uppleva en sådan skilsmässa.

– Tyvärr blir det inte alltid så. Lagar följs inte och alla mäniskor har inte insikt om sina barns behov. Men du som läser detta förefaller att ha det och jag erbjuder dig gärna min hjälp.