08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Varför rådgivning?

Jag har dagligen kontakt med pappor som kommit i kläm. Ofta har de kört fast i tvisten med barnets mamma och behöver nya infallsvinklar. Eller så är de just på väg att separera och behöver alla råd de kan få.
Jag lyssnar och ger råd utifrån min erfarenhet. Sedan 2007 har jag företrätt pappor i tingsrätter runt om i landet. Många förlorar tvisten om sina barn för att de har valt fel strategi. Är man förberedd kan man lättare bemöta mamman. En eller två timmars rådgivning kan i bästa fall bespara dig både utgifter och lidande.


Vad kostar det?