08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Mammor utnyttjar en dålig lag

Mammor stämmer för att få ensam vårdnad. Pappor stämmer för att få växelvis boende.

Här är statistiken: Vårdnadstvister i praktiken – Uppsala Universitet 2013

 

2006 gjordes tre ändringar i föräldrabalken som fått förödande konsekvenser för papporna:

1) Domstolarna ska inte längre döma gemensam vårdnad ifall föräldrarna har ”en djup konflikt”. Det har gjort att det blivit lönande för mammor att sluta samarbeta. Ju mer bråk de kan påvisa, desto större chans har de att få ensam vårdnad. 95 procent av all ensam vårdnad tilldöms mammorna (scb; separationer 2004). Antalet vårdnadstvister har i många tingsrätter fördubblats sedan den här lagen kom.

2) Enligt lagen kan det nu räcka med blotta påståenden om övergrepp för att en pappa ska nekas träffa sina barn. Detta har medfört att antalet anklagelser ökat.

3) Även mindre barn ska nu få komma till tals i vårdnadstvister. Man nämner inte med ett ord risken att de kan vara indoktrinerade av den förälder som de tillbringar mest tid med.