08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Rätt till umgänge

Är du nekad umgänge? Utsatt för umgängessabotage?

Barn har umgängesrätt med den förälder som de inte bor hos. Det gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad, även kallad delad vårdnad, eller inte.

Det handlar inte om pappans rätt eller pappors rättigheter, det handlar om barnens rätt att träffa båda sina föräldrar.

Pappaombudsmannen hjälper dig med RÅDGIVNING, eller som JURIDISKT OMBUD om du tvingas gå till domstol.