08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Soc skyddar barnen mot fel person

Socialtjänsterna måste ändra sin utgångspunkt att en kvinna alltid talar sanning och är den svaga parten som behöver stöttas i en tvist. I sin iver att skydda och hjälpa är socialsekreterarna så förblindade att de ibland skyddar barnen mot fel person. Det är i många fall inte han som ideligen blir anklagad för övergrepp som är förövaren, utan hon som anklagar och berövar barnen sin pappa.

Utstötningen av papporna är den största diskrimineringen i modern tid. Samhällets syn på mannens förmåga att vara förälder måste förändras i grunden.Så länge människor inte helt accepterar honom som lika viktig som mamman så kommer orättvisorna att fortsätta förstöra barns liv.

 

Var med och påverka beslutsfattarna! Här hittar du mer info:

www.pappabarn.se
www.pappamanualen.se

 

Här får du samtalshjälp: http://www.mansjouren.se