08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Införda artiklar

Pappaombudsmannens debattartiklar medan han ännu var journalist. Sedan dess arbetar han uteslutande som ombud i tingsrätterna.

DEBATTARTIKLAR:
Pappaledigheten är en bluff
Svenska Dagbladet 24 november 2008

Kolumner i Metro

Jag utnämner mig till pappaombudsman
25 november 2006

Alla män ska inte straffas för någras svineri
11 december 2006

Föräldrabalken är en tickande bomb
22 december 2006

Dags för män att ta emot barnbidraget
16 januari 2007

Ut med alla käringar från soc
24 februari 2007

Mammor ifrågasätts aldrig
31 mars 2007

Ödesdiger dom som drabbar tusentals barn
10 september 2007

Mamman är boven i skilsmässodramat
26 oktober 2007

Män får godkänna om kvinnor får köra bil
19 november 2007

Varför söker man inte upp papporna till de här barnen?
8 februari 2008

Öppet brev till kvinnor i vårdnadstvist
3 april 2008