logo pappaombudsmannen

Hjälp som pappa

Pappaombudsmannen är en juridisk byrå, specialiserad på familjerätt.
Här kan du få vägledning i din tvist med mamman och er eventuella vårdnadstvist.
 
Det handlar inte om att ha rätt att träffa sitt barn, utan om barnets rätt att träffa sin pappa.

Regler vid flytt

Om ni har gemensam vårdnad, även kallad delad vårdnad, får mamman inte flytta barnet eller barnen utan ditt godkännande. Båda bestämmer om era barns boende.
 
Om det är du som flyttar och era barn blir kvar; se först till att ha ett juridiskt bindande avtal om umgängesrätt.

Rätt till umgänge

Är du nekad umgänge?  Utsatt för umgängessabotage?
Barn har umgängesrätt med den förälder som de inte bor hos. Det gäller oavsett om ni har gemensam vårdnad eller inte.
 
Det är inte pappans rätt eller pappors rättigheter det handlar om, utan om barnens rätt till båda sina föräldrar.