08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Stödperson

Jag följer dig till socialförvaltningen som stödperson och vittne. Många pappor känner sig obekväma, ringaktade och diskriminerade i mötena med socialsekreterare. Det har visat sig vara bra att ha någon med sig. Flera som jag hjälpt på detta sätt berättar att de plötsligt mötts med respekt.