08-720 01 20. Alla dagar 9-21

Vad kostar det?

Arvodet år 2016 är 1.654 kronor per timme. Men det betalar du inte.

Med rättsskydd: 330 kr
Om du har gällande rättsskydd i din hemförsäkring betalar du mig 330 kronor per timme. Resten betalar försäkringsbolaget. Jag hjälper dig med ansökan till försäkringsbolaget.

Utan rättsskydd: 825 kr
Om du inte har rättsskydd ger jag dig 50 procents rabatt på arvodet. Du betalar mig då 825 kronor per timme.

 

Alla priser är inklusive moms.

 

Swish: 1231006865

Plusgiro: 305113-3

Bankgiro: 5441-2341